Door auto-riteit op dinsdag, 05-01-2016 in

Voor automobilisten en andere verkeersdeelnemers wordt 2016 echt een heel leuk Nieuw Jaar. Want het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (het vroegere ‘Verkeer en Waterstaat’) introduceert dit jaar maar liefst 14 (zegge: veertien) nieuwe verkeersborden.

Gekoppeld

Veertien nieuwe borden lijkt veel en dat is het natuurlijk ook. Feitelijk gaat het echter om zeven borden, die alshetware gekoppeld zijn. Zo kunt u onderweg te maken krijgen met het nieuwe ronde blauwe bord, dat een “Rijbaan of rijstrook, uitsluitend voor lijnbussen” aangeeft. Vervolgens kunt u een stukje verderop hetzelfde bord tegenkomen, maar dan met een rode streep er overheen: ”Einde rijbaan of rijstrook, uitsluitend voor lijnbussen”.

Soortgelijke borden kunt u verwachten voor: “Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend voor vrachtauto’s en lijnbussen” met verderop ditzelfde bord met een rode streep er overheen. Idem dito voor ”Vrachtauto’s”, voor ”Trams”, voor ”Lijnbussen en trams” en voor “Motorvoertuigen, die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h”. (Denk aan tractoren, wvde).

Tenslotte zijn er twee nieuwe vierkante blauwe borden; het ene geeft een ”Uitwijkplaats rechts van de weg” aan, het andere een ”Uitwijkplaats links van de weg”.

Aanduiding

Eigenlijk valt het dus nog wel mee met het aantal nieuwe borden dat het verkeersbeeld komt opleuken. Naar verluidt gaat er ook een aantal verkeersborden verdwijnen.

Dit alles neemt niet weg dat er sinds u uw rijbewijs heeft gehaald er wel regelmatig iets is veranderd in de aanduiding van allerlei situaties waar u in het verkeer regelmatig mee wordt geconfronteerd. Zeker wanneer het al decennia is geleden dat u het theorieboekje met de verkeersregels ter hand nam, is er nogal wat gewijzigd.

Genadeloos

Om uw en mijn kennis van de verkeersregels te testen, heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) een on-line opfriscursus ontwikkeld. Zie: vvn.nl/opfriscursus.

Op een onbewaakt ogenblik (bijna had ik ”onbewaakte overweg” getikt…) tussen Kerst en de Jaarwisseling heb ik mijzelf genadeloos aan deze test onderworpen. Per slot van rekening is het al bijna een halve eeuw geleden, dat deze jongen op de rijschool van de Koninklijke Marechaussee op de Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn zijn militaire rijbewijs haalde. Korte tijd later mocht ik dat militaire rijbewijs omwisselen voor het ‘roze papiertje’, zoals de bijnaam van het burger-rijbewijs destijds luidde. (Meer over mijn destijdse rijlessen vindt u elders op deze site in de categorie “Nostalgie”, in het verhaal ”Dubbel Klutsen”)

Wellevend

Van mijn scores bij de opfriscursus over met name de voorrangsregels schrok ik wel een beetje. Bij de eerste acht vragen van de in totaal 24 ging ik drie keer in de fout. Bij de volgende groepjes van acht vragen, was mijn score minder desastreus, maar helaas steeds niet foutloos.

Gelukkig biedt de VVN-Opfriscursus de mogelijkheid “Begin opnieuw en verbeter uw score”. En dan krijgt u nieuwe vragen voorgeschoteld. Waarbij u gelukkig steeds met ’U’ wordt aangesproken. Want van dat vreselijke getutoyeer allerwegen, zoals bijvoorbeeld door de ANWB gebeurt in zijn clubblad ’De Kampioen’, heb ik – en velen met mij – de buik vol. Enige wellevendheid kan geen kwaad in deze barre tijden.

WVDE